Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost TONIS distribuce s.r.o, poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Reklamační řád společnosti TÓNIS distr., s.r.o vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

 

REKLAMACE SLUŽEB ČESKÉ POŠTY:

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Bližší informace, jak postupovat při reklamaci stavu doručeného zboží nebo při opoždění doručení zboží, lze získat buď dotazem na poště nebo můžete využít bezplatnou telefonní linku  800 104 410 nebo 840 111 244.

 

REKLAMACE SLUŽEB SPOLEČNOSTI GEIS:

Bližší informace, jak postupovat při reklamaci stavu doručeného zboží nebo při opoždění doručení zboží, lze získat prostřednictvím zákaznické linky (+420) 951 277 777 (po-pá 8:00-17:00).

 

REKLAMACE ZBOŽÍ SAMOTNÉHO lze uplatnit těmito způsoby:

1. E-mailem na adresu: expedice@tony.cz
2. Telefonicky na tel.č.: +420 558 337 155
3. FAXem na tel.č.: +420 558 337 142
4. Písemně poštou na adrese:

  • TONIS distribuce s.r.o
  • Smetanova 526
  • 739 61 Třinec-Staré Město


Reklamace musí obsahovat následující údaje:
- číslo prodejního dokladu
- popis zjištěných závad


Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude zákazník prodávajícím informován.  

Nevznese-li při uplatnění reklamace zákazník jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou zákazníka.  

Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

Vyřizování reklamací se řídí následujícími právními normami: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - část čtvrtá, hlava II, díl 1, oddíl 2, pododdíl 5, § 2158-§ 2174.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

V případě, že jste spotřebitel (neplatí pro podnikatele), máte dle §1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží s výjimkou audio a video nahrávek (viz níže), u kterých byl porušen originální obal (folie). Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte přes internet s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Dle §1837 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky (CD, LP, DVD, BluRay atd.) nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Unsecured